Gespreks- en vergaderleiding

In sommige gevallen treden PCM mediators op als leider van een gesprek of vergadering. Dat gebeurt in situaties waar degene die een (gespreks)leidende rol heeft, partij is in een conflictsituatie. Het is voor zo iemand lastig om neutraliteit te betrachten. Dan kan een onafhankelijk mediator een goede rol spelen: hij/zij heeft aandacht voor de voortgang van het gesprek, let er op dat ieder aan het woord komt en is gevoelig voor onderliggende (conflictueuze) kwesties.
Het is bijvoorbeeld nodig om – als onderdeel van het mediationtraject – een apart gesprek te houden of een speciale vergadering dan wel gemeenteavond te beleggen. De PCM- mediator kan dan als onpartijdig gespreksleider of vergadervoorzitter optreden. Uiteraard wordt zo’n gesprek of bijeenkomst in nauwe samenspraak voorbereid met de groep waarom het gaat (parochieraad of kerkenraad, werkgroep of kring).

Klik op de button of deze link om een Gesprek- en Vergaderleider te zoeken.

Secured By miniOrange